ساختمان و کار بدن انسان (ابداع تولید مثل بهداشتی انسان ها)

Human Anatomy and Physiology

نوشته: دکتر حسن علومی ـ متخصص زنان و فوق تخصص نازایی و فلوشیپ A.R.T

ابداع تولید مثل بهداشتی انسان ها Innovation of Health Human Reproductive

بیش از نیم قرن بررسی و مطالعاتی که در تولید مثل انسان ها انجام شده مشخص شده است که فرزنددار شدن و تولید مثل انسان ها غیربهداشتی و در نتیجه موجب پراکندگی بیماریهای مختلف ارثی و اکتسابی خواهد شد که باعث می شود بار سنگین درمان و اقتصادی بر دوش ملت ها و ممالک و اجتماع تحمیل گردد و سلامتی همه انسان ها بتدریج مختل گردید. چنانچه از نظر روند بیولژی به تولید مثل انسان ملاحظه گردد، می دانیم که تولید مثل انسان ها دو جنسی است و لازم است سلول جنسی زنان و مردان با یکدیگر ترکیب شود و تولید تخم بارور که امبریو نامیده می شود تولید گردد و در محیط مناسب که رحم مادر و یا آزمایشگاه است رُشد گردد و تولید مثل که تولد نوزاد است در محیط و اجتماع انسان ها وارد و روند رُشد خود را طی نماید، بنابراین این مسیر طولانی که شامل فرآیندهای فیزیکی و شیمیائی و بیولژیکی است باید با اصول بهداشتی و با سلامتی طی گردد.

بنابراین برای تولید مثل انسان های سالم لازم است در تمام سیر تولید مثل که از سلول های جنسی اولیه مرد و زن آغاز می گردد زیر نظر و کنترل بهداشت و مراکز بهداشتی تخصصی و فوق تخصصی قرار گیرد تا انسانی کاملاً سلامت متولد شود.

بطور خلاصه روند کنترل بهداشتی لازم است بشرح زیر مورد توجه و بصورت بهداشتی انجام گردد:

1- زن و مردی که قصد فرزنددار شدن دارند لازم است سلامتی  آنها توسط مراکز بهداشتی و تخصصی تأئید گردد و گواهی سلامتی دریافت دارند (از نظر جسمی و روحی).

2- سلول های جنسی که در زن تخمک و در مرد اسپرم است از نظر سلامتی تأئید و در صورت وجود ژِن های معیوب ملاقات آنها ممنوع شود.

3- در صورت سلامتی سلول های جنسی مذکز و مونث، ترکیب آنها در محیط سالم کاشته شود.

4- ملاقات سلول های جنسی ممکن است در رحم مادر و یا آزمایشگاه صورت گیرد که کنترل بهداشتی محیط اهمیت زیاد دارد که لازم است کاملاً بهداشتی باشد.

5- ترکیب شدن سلول های جنسی که تخمک و اسپرم است تخم بارور را درست می کند که مبدأ حیات می باشد و لازم است کاملاً بهداشتی باشد.

6- تخم بارور یا امبریو با اصول بهداشتی در رحم مادر و یا در محیط آزمایشگاه کِشت گردد. که لازم است اصول بهداشتی و تخصصی دقیق در کِشت تخمک رعایت گردد.

7- محیط رُشد امبریو باید کاملاً سلامت و بهداشتی باشد و توسط متخصص پزشکی و بیولژیست سلامتی و بهداشتی بودن محیط رُشد تخم بارور تأئید گردد.

8- مراقبت های دقیق بهداشتی در مدت رُشد تخم یا امبریو که حدود 270 روز می باشد انجام گردد که باتوجه به موقعیت های مذهبی و اجتماعی و فرهنگی در جوامع مختلف روش های گوناگون بهداشتی را شامل می شود.

9- کامل شدن انسان و رُشد سالم تخم اولیه در مدت تکامل لازم است مرتباً توسط مراکز بهداشتی و تخصصی تحت مراقبت باشد.

10- خارج شدن انسان کامل از محیط موقت که رحم مادر و یا محیط آزمایشگاه است باید با اصول بهداشتی و توسط متخصص کارآمد و با سلامت انجام شود.

11- محیط تولد انسان باید کاملاً بهداشتی باشد و تمام شرایط زندگی انسان ها باتوجه به فرهنگ و عقیده و یا اصول بهداشتی تنظیم گردد تا نوزاد در محیط سلامت پرورش یابد.

12- بهداشت اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی لازم باتوجه به سه پایه سلامتی که فرهنگ و بهداشت و اقتصاد است تنظیم و دقیقاً اجرا گردد.

در صورت اجرای دقیق مجموعه اصول بهداشتی که بطور خلاصه یاد گردید می توانیم خانواده سالم و اجتماع سالم و جهان سلامت را تجربه نمائیم. که امید است توفیق آنها حاصل گردد که آن را ابداع جدید  New Innovation می نامیم.

در پایان یادآور می شود که اجرای تمام پروتکل های بهداشتی Protocol جهت تولید مثل انسان های سالم لازم است. باتوجه به تغییراتی که در جوامع مختلف و زبان و فرهنگ و عقیده ها با روش مناسب انجام گردد و این ابداع بهداشتی Hygiene Innovation لازم است بصورت قانون در تمام جهان مورد توجه قرار گرفته و افراد و خانواده ها اعم از زنان ها و یا مردها باید توجه داشته باشند که موقع خواستن فرزند و تولید فرزندی سالم یا مراکز بهداشتی مشورت و نسبت به اجرای تمام سرایط مناسب و بهداشتی و اتمام دستورات تخصصی جهت فرزنددار شدن و تولید مثل سالم اقدام و گواهی و پروانه تولید مثل و فرزنددار شدن دریافت نمائید که موجب سلامتی خانواده و اجتماع خواهد شد.

بنابراین باتوجه به مطلب ذکر شده در این مقاله بهداشتی و آموزش آن در مراکز آموزشی مقدماتی و عالی نقش تولید مثل اصلح انسان ها را نهادینه نمائیم. (Institute to Stablish) که پُر واضح است زمان طولانی برای این مقصد بهداشتی لازم است ولی ابداع آن Innovation باید انجام شود تا در نسل های آینده مورد توجه قرار گرفته و جامعه بشری از وجود بیماریهای مختلف ارثی و اکتسابی که موجب بهم خوردن اقتصاد و بهداشت و فرهنگ جامعه خواهد شد نجات پیدا کند.

خواهشمند است این ایده را به تمام اورگان های مربوطه گزارش و بنام مجله دانشمند و اینجانب ثبت فرمائید و به سازمان بهداشت جهانی (WHO)، مرکز بین المللی ثبت ابداع (Innovation IRIC) سازمان ملل UN، سازمان بین المللی I.W.O و سایر انجمن های بین المللی در رابطه این ابداع بهداشتی گزارش فرمائید.