رابطه بین پوسیدگی دندان و رشد بچه ها

نویسنده: دکتر کیوان آشنایی

پوسیدگی دندان معمولاً مسئله قابل توجهی برای اکثر مردم نیست. چرا که تشخیص آن به راحتی توسط عوام صورت نمی پذیرد. در دنیای پر تلاش غرب معمولاً نگاه کردن داخل دهان بچه ها و بررسی وضعیت دندان های آنها چندان اولویت بالائی ندارد.

افرادی که تحت کنترل دندانپزشک خانواده نیستند، تا زمانی که دندان درد نداشته باشند به یک دندانپزشک مراجعه نخواهند کرد و غافل از اینکه پوسیدگی دندان در مراحل اولیه سبب دندان درد نمی شود. دندان وقتی درد می گیرد که پوسیدگی به عصب رسیده باشد که درمان آن بسیار مشکل تر و هزینه برتر از درمان پوسیدگی ساده است.

بچه هائی که تحت نظارت دندانپزشک هستند معمولاً برای دندانهایشان فلوراید تراپی انجام می شود که نوعی روش پیشگیری برای پوسیدگی دندانها می باشد. همیشه گفته می شود که پیشگیری بهتر از درمان است.

طبق تحقیقاتی که اخیراً با همکاری بین دانشگاه لندن (University College London) و دانشگاه King Fahad Armed Forces انجام شده است، پیشنهاد بچه هائی که در دوران بچگی شان دندان های خراب داشته اند بر روی رشد جسمی آنها تأثیرگذار بوده است. بر طبق این تحقیقات، تاکید اکید می گردد که بچه ها از زمانی خردسالی حتماً تحت نظارت دندانپزشک باشند و به دندانهای پوسیده آنها رسیدگی شده. وقتی بچه ها دندان پوسیده ندارند با استفاده از فلوراید مرحلۀ پیشگیری در آنها انجام شود. بهتر از آن است که تحت نظارت نباشد.

معمولاً دندانپزشک برای بچه ها خمیر دندان فلوراید دارد که مورد تأئید انجمن دندانپزشکان استان B.C باشد را معرفی می نمایند.

در این تحقیقات هنوز محققین موفق نشده اند که این نظریه را ثابت نمایند ولی هیچگونه مستندانی بر رو این تئوری نیز وجود ندارد. در این شرایط حکم عقل آن است که محافظه کار بوده و بهداشت و سلامتی دهان دندان را در حد بالا نگهدارید.