7 نوع استراحتی که به آن نیاز داریم.

استراحت فیزیکی
زمانی که احساس خستگی میکنید و بدن شما توان ندارد، به استراحت فیزیکی نیاز دارید. این استراحت به رهایی تنش ها و آرامش جسم کمک میکند. استراحت به رهایی تنش ها و آرامش جسم کمک میکند. استراحت فیزیکی می تواند به صورت فعال (ماساژ، حرکات کششی و ..) یا غیرفعال (چرت زدن و خوابیدن) باشد.
راه های استراحت فیزیکی
– زودتر از زمان معمول بخوابید.
– در طول روز چرت بزنید.
– فعالیت های ورزشی سبک انجام بدهید.
– در طول روز حرکات کششی انجام دهید.

استراحت عاطفی
اگر تحریک پذیر و آشفته شده اید و یا احساسات خود را برای مدتی سرکوب کرده اید، شما به استراحت عاطفی نیاز دارید. اسنراحت عاطفی زمانی اتفاق می افتد که خود را از احساسات و فعالیت های منفی رها کنید و سلامت عاطفی خود را در اولیوت قرار دهید.
راه های استراحت فیزیکی
– احساسات خود(حتی احساسات منفی) را بیان کنید.
– احساسات خود با بر روی کاغذ بنویسید.
– خودتان را برای احساساتی که دارید قضاوت نکنید.
– ار افراد سمی دوری کنید.

استراحت ذهنی 
اگر نمیتوانید تمرکز کنید، نشخوار فکری میکنید، در گذشته گیر کرده اید و نمیتوانید رو به جلو حرکت کنید، شما به استراحت ذهنی نیاز دارید. استراحت ذهنی زمانی است که تصمیم میگیرید تمام افکاری را که ذهنتان را مشغول کرده اند کنار بگذارید و به استقبال آرامش بروید.
راه های استراحت ذهنی
– در طول روز استراحت های کوتاه داشته باشید.
– طبیعت گردی کنید.
– مدیتیشن کنید.
– زمانی برای تنها بودن با خودتان اختصاص بدهید.

استراحت اجتماعی 
ارتباط و معاشرت با دیگران از ما انرژی میگیرد. باید میان ارتباطاتی که از شما انرژی میگیردن و به شما انرژی میدهند یک تعادل برقرار کنید. این استراحت زمانی است که میتوانید آزادانه و بدون ترس از قضاوت و طرد شدن خود خودتان باشید.
راه های استراحت اجتماعی
– با افراد مثبت معاظرت کنید.
– از شبکه های اجتماعی فاصله بگیرید.
– خودتان را همان گونه که هستید دوست داشته باشید.
– از تنهایی خود لذت ببرید.

استراحت حسی 
خستگی حسی با پیشرفت تکنولوژی ایجاد شده است. اگر مدت زمان زیادی را با وسایل الکتریکی خود بگذرانید شما به استراحت حسی احتیاج دارید. البته نور و صدای زیاد و دیگر حس ها هم به این خستگی اضافه میکنند.
راه های استراحت حسی
– نوتیفیکیشن گوشیتان را قطع کنید.
– برای چند دقیقه چشمانتان را ببندید.
– از شلوغی و سروصدا دوری کنید.
– وسایل الکتریکی خود را از برق بیرون بکشید.

استراحت خلاقیت 
اگر دایما در حال حل مساله هستید و احساس میکنید دیگر ایده های جدید به سراغتان نمی آید شما به این نوع استراحت نیاز دارید. باید کارهایی انجام دهید که ایده های خوب و منحصر به فرد داشته باشید.
راه های استراحت خلاقیت
– کتاب ها و موزیک های خوب بخوانید و بشنوید.
– به دور از دنیای دیجیتال قدم بزنید.
– به مکان یا شخصی که برایتان الهام بخش است سر بزنید.
– تفریح کنید.

استراحت معنوی 
اگر احساس پوچی میکنید به این نوع استراحت نیاز دارید. استراحت معنوی زمانی است که در کارهای خود عمیقا کاوش میکنید و به فلسفه های شخصی، احساسات و معنویت خود فکر میکنید.
– با یک منتور صحبت کنید.
– مدیتیشن کنید.
– قدردان توانایی های خود باشید.
– فعالیت های داوطلبانه و گروهی انجام بدهید.