آیا مردان از زنان باهوش ترند؟

جمله کلیشه ای که می گوید مردان از زنان باهوش ترند تاریخچه بلندی دارد. ولی وااقعا در جنگ جنسیتی وقتی صحبت از هوش می شود کدام یک بر دیگری برتری دارد؟ آیا پسران باهوش تر از دختران هستند؟

مطالعات قبلی نشان داده اند که مغز مردان از لحاظ حجم 8 تا 13 درصد از مغز زنان بزرگ تر است. هر چند این مورد به تفاوت در اندازه بدن نسبت داده شده است. مغز زنان شیار و یا تا خوردگی های مغزی زیاد و در نتیجه سطح  مغزی بزرگ تری دارند.در ضمن بزرگتر بودن همیشگی برتری نیست. نهنگ های عنبر و فیل ها و دلفین ها همه مغز بزرگتری نسبت به انسان دارند و در حالی که باهوش هستند توانایی های شناختی شان از مال ما کم تر است.

هر چند تفاوت های ساختاری دیگری نیز وجود دارد مثلا اینکه مردان ارتباطات زیادی در داخل نیم کره ها دارند. در حالی که زنان ارتباطات زیادی بین نیم کره ها دارند ولی در کل تصویر برداری ام . آر . آی مغزی همپوشانی قابل توجهی از لحاظ ساختاری بین دو جنس نشان میدهد.

بعد از مطالعه 1400 مغز در مقایسه بین جنسیت ها محققان دریافتند که غالبا همه مردان و زنان یک بهم پیوستگی ای در ساختارهای معمولی مردان و زنان در مغز را نشان می دهند. مطالعه همچنین رفتارهای کلیشه ای جنسیتی را نیز مورد ارزیابی قرار داد. مثلا این که بازی های ویديویی تا چه اندازه رفتار مردانه و دفترچه خاطرات سازی رفتار زنانه تلقی می شود و نتیجه نسان داد که فقط 0.1 درصد جامعه آزمایش رفتار فقط مردانه و یا فقط زنانه را نشان دادند.

آزمون های هوش نیز با توجه به این که اغلب مطالعات آی کیو تفاوت قال چشم پوشی و یا هیچ تفاوتی بین جنسیتها نیافته اند نتایج مشابهی را بدست آوردند. ولی این را به یقیق نشان داده اند که زنان توانایی های گفتاری قوی تری دارند در حالی که مردان توانایی های تصویری فضایی قوی تری دارند.

مطالعات به طور جالبی اختلاف زیادی را بین مردان مردان با توجه به هم بهترین و هم بدترین بودن امتیازشان نشان میدهد. درست است که یک آنالیز مردانه نشان داد که مردان به اندازه 3.3 تا 5.5 امتیاز آی کیو بالاتر از زنان هستند ولی این مطالعه توسط افراد آکادمیکی ای که روش تحقیق را متقلبانه تلقی کرده بودند مورد پرسش قرار گرفت.

در کارهای آکادمیکی زبان و ریاضی و علوم زنان به طور مداوم در 70 درصد ملل نمره های بهتری دریافت کردند. ولی در آزمون اس اِی تی در ایالات متحده مردان در علوم و ریاضی 33 امتیاز از زنان بیش تر کسب کردند. آزمون های دیگری همچون برنامه ارزیابی دانش آموزان بین المللی نشانگر عملکرد هر دو جنسیت در چندین کشور بودند. که در برخی از کشورها همچون ایسلند دختران عملکرد بهتری داشتند که پیشنهاد بر تفاوت های فرهنگی و محیطی بود و لزوما تفاوت های بیولوژیکی نبوده است.

ولی محققان یافتند که سخنان کلیشه ای در مورد عمکرد زنان بر خوبی عملکردشان تاثیرگذار است. وقتی گفته شد که یک آزمون ریاضی معمولی تفاوت های قابل توجه حنسیتی دارد زنان به طور قابل توجهی بدتر از مردان عمل کردند. ولی وقتی که به زنان گفته شد که تفاوتی وجود ندارد به طور یکسان عمل کردند. این پدیده تهدید سخنان کلیشه ای نام دارد. حتی جستجو های گوگل نیز نشان می دهد که والدین عبارت آیا پسر من تیزهوش است را 2.5 برابر بیشتر از آیا دختر من تیزهوش است جستجو میکنند و این علی رغم بالا بودن 11 درصدی دختران نسبت به پسران در برنامه تیزهوشان آمریکا است.

 دختران این تعصب ها را در سن شش سالگی متوجه شده و تحت تاثیر قرار میگیرند.وقتی در سن پنج سالگی داستانی در مورد شخصی که واقعا خیلی باهوش است. هر دو دخترها و پسرها هوش را به مجنسیت خود نسبت میدهند ولی در سن شش سالگی هر دو دخترها و پسرها فرد باهوش را یک شخصیت مرد انتخاب میکنند. در یک آزمایش مشابه از کودکان پرسیده شد که آیا میخواهند بازی ای را که برای افراد واقعا باهوش است را بازی کنند. باز در سن پنج سالگی هر دو جنس خواستند که بازی کنند ولی در سن شش سالگی دختران تصمیم گرفته بودند که این بازی ها برای آنها نیست.

هرچند زنان در درجات متفاوت تحصیلی تلاش بسیاری میکنند مطالعات نشان می دهد که آنها با موانعی مواجه می شوند. در یک آزمایش کور دانشکده علوم از دانشگاه های تحقیقاتی درخواست های سمت مدیریت آزمایشگاهی را ارزیابی کردند ولی آنها از این که آیا این درخواست به طور راندوم به نام زن و یا مرد اختصاص دارد خبر نداشتند. در نتیجه دانشکده دریافت که درخواست کنندگان با نام مرد به طور قابل توجهی رقابت انگیز قابل قبول و شایسته مربی گری هستند. با اینکه درخواست هایی که نام خای زنان را داشتند باهم یکسان بودند. همچنین مردان پیشنهاد حقوق آغازین بالایی را پیشنهاد میدادند. حقوقی به اندازه 30000 در قیاس با 26000 برای زنان. درحالی که این مطالعات واقعیت ***** را ارایه میدهند تحقیقات به تساوی خیلی بزرگی بین جنسیت ها در گذر دهه ها و تحصیلات اشاره دارد و علی رغم این موانع زنان به شرکت در دانش علوم جمعیمان ادامه می دهند.

روزالین فرانکلین باعث درکمان از دی ان ایمان شد.

کاترین جانسون به فرود اپولو 11 بر روی ماه کمک کرد.

و مریم میرزاخانی اولین زن برنده جایزه نوبل ریاضی است.

یک ریاضیدان همکار به نام ایزابلا لابا گفت:

انتخاب میرزاخانی در واقع در قانع کردن من به اینکه زنان قادر به انجام تحقیقات ریاضی همسطح با مردان هستند هیچ کاری انجام نداد. من قبلا هرگز به این موضوع شکی نداشتم. در عوض چیزی که من از آن گرفتم ما به عنوان یک جامعه زنان و مردان طور مساوی در تشویق و پرورش استعداد ریاضی در زنان و تشخیص تعالی در کارهای زنان در حال بهتر شدن هستیم.