راز بهتر دویدن؟ حواستان را پرت کنید

برای اینکه دویدن راحت‌تر به‌نظر برسد، سعی کنید به هر چیزی به جز بدن خود توجه کنید. این توصیه مبتنی بر مطالعه جدیدی درمورد راه‌هایی است که در آن نحوه تمرکز ما حین تحرک می‌تواند روی احساس ما حین تحرک تأثیر داشته باشد.

بسیاری از مربیان و همراهان ورزش به شما می‌گویند به آنچه درون بدن شما اتفاق می‌افتد و روی فیزیک بدن خود تمرکز کنید. همچنین، ممکن است به شما گفته شود که حین حرکت به نفس‌های خود گوش کنید یا تعداد قدم‌های خود را در هر دقیقه بشمرید یا درمورد فرایند بلند کردن زانو با هر گام فکر کنید. اما برخی از پژوهش‌های انجام‌شده روی ورزشکاران نشان می‌دهد توجه جدی به بدن و مکانیسم‌های آن ممکن است راه نادرستی برای حرکت راحت‌تر و داشتن حس بهتر حین ورزش باشد.

این نتایج به‌طورکلی با تئوری فراگیری در علم ورزش به نام «فرضیه عمل محدودشده» سازگار است. طبق این فرضیه، بدن ما نسبت‌به ذهن آگاه ما بهتر می‌داند که چگونه حرکت کند. این تئوری می‌گوید هرچه بیشتر روی بدن خود تمرکز کنیم یا آگاهانه به بدن خود بگوییم چه کاری انجام دهد، از روان بودن و کارآمدی حرکات ما کاسته می‌شود.

بنابراین، با استفاده از هدفون می‌توانید حین دویدن موسقی یا پادکست گوش کنید (البته برای ایمنی به تردد انسان‌ها و وسایل نقلیه اطراف خود توجه داشته باشید)، به آواز پرندگان گوش دهید یا به مناظر اطراف خود توجه کنید. هنگام دویدن روی تردمیل نیز می‌توانید تلویزیون تماشا کنید.

بی‌تردید عوامل زیادی در عملکرد مؤثر ما در ورزش و میزان لذت بردن ما از تمرینات ورزشی نقش دارند. مطالعه‌ی جدید دوره‌های کوتاه دویدن را در دونداگان زن بی‌تجربه جوان بررسی کرده است.

منبع: Ted