Day: 26 January 2022

New York in ruins after apocalypse
Posted in Popular

اگر به یک باره همهٔ انسان‌های زمین ناپدید بشن چه اتفاقی رخ میده؟

انسان‌ها همه جا هستن. در همه قاره‌ها ساکن شده‌ایم، و در دورافتاده‌ترین نقاط مثل جنگل‌ها، اقیانوس‌ها، و تندراها هم یافت میشیم. اثرات ما آنقدر چشمگیر بوده که بیشتر دانشمندان بر این باورن انسان‌ها نشانی همیشگی بر تاریخچه زمین شناختی این…

Continue Reading
A young couple holding on to each other
Posted in Popular

6 نشانه ی یک رابطه سمی

در دبیرستان کلاسی وجود ندارد که به ما یاد بدهد، چگونه شریک زندگی بدی نباشیم. زیست‌شناسان، نکات قانونی ازدواج را آموزش می‌دهند، و شاید چند داستان عاشقانه مبهم از قرن نوزدهم را بخوانیم. اما بدون ایده‌های روشن از سوی بزرگسالان،…

Continue Reading
Business professionals lined up against a wall
Posted in Popular

علاقه خود را پیدا کنید

دوران کودکی خود را به خاطر دارید؟ شما فقط کارهایی را انجام می دادید. هرگز با خود فکر نمی کردید که “مزایای نسبی یادگیری بیسبال در مقابل فوتبال چیست؟” تو فقط دور زمین بازی می دویدی و بیسبال و فوتبال…

Continue Reading
A young woman holding a glass of wine in the kitchen
Posted in Popular

سخت کار کردن به تنهایی برای موفقیت شغلی کافی نیست

برای جلو زدن از بقیه همواره به ما دستورالعملی را آموخته‌ا‌ند که باید سرمان را بیندازیم پایین و از دیگران بهتر کار کنیم. ولی این گزاره آن قدرها هم درست نیست. آخرهای همین تابستان، کیت لیستر، نویسنده بریتانیایی، به نتیجه‌ای…

Continue Reading