Day: 10 February 2022

A Bunch of newspapers
Posted in Popular

کمکم کنید، من دلم برای خانه تنگ شده است

اگرچه فرزند شما 100 درصد مطمئن است که او تنها کسی است که چنین احساسی دارد، اما واقعیت این است که تک تک دانش‌آموزان این ناراحتی را احساس می‌کنند. نقش شما به عنوان والدین در این مرحله این نیست که…

Continue Reading
A chess board where the king has a crown
Posted in Popular

هنر ظریف اهمیت ندادن

در زندگی ام به خیلی از آدم ها و خیلی چیزها اهمیت داده ام، و به خیلی از افراد و خیلی چیزها هم اهمیت نداده ام و آن همه ی چیزی است که تفاوت را ایجاد کرده است. مردم اغلب…

Continue Reading
Girl in a suit talking on the phone
Posted in Popular

چگونه با کار کمتر، بهره وری بیشتری داشته باشیم

برای من18 ماه طول کشید تا کتاب «هنر ظریف غفلت نکردن» را بنویسم. در آن بازه زمانی، من در حدود 150000 کلمه برای کتاب (حدود 600 صفحه) نوشتم. بیشتر آن در سه ماه آخر اتفاق افتاد. در واقع، می‌توانم با…

Continue Reading