Day: 20 February 2022

Sign Post during sunset
Posted in Popular

اگزیستانسیالیسم چیست؟

اگزیستانسیالیسم یا هستی‌گرایی یا باور به اصالت وجود (به انگلیسی: Existentialism) اصطلاحیه که به کارهای فیلسوفهای مشخصی از اواخر سدهٔ نوزدهم و اوایل سدهٔ بیستم گفته میشه و از جنگ جهانی اول در آلمان رواج پیدا کرد وبعد از اون به فرانسه و ایتالیا و دیگر نقاط جهان رسید و همچنین در محافل ادبی و مطبوعات هم تأثیر زیادی گذاشت. بطور کلی اگزیستانسیالیسم رو میشه اعتراضی دونست علیه کوششهایی که انسان ها ناگزیر در چنگ اونها گرفتارن یا اگه ساده تر بخوایم بگیم میشه گف اگزیستانسیالیسم اعتراض میکنه به اینکه مردم مجبورن برای زندگی بهتر تلاش و کوشش کنن. نویسندگان اگزیستانسیالیست به بررسی وجود می پردازن، زیرا وجود به نظر اونها پیشرو…

Continue Reading