4 نوع حمایت عاطفی

حمایت با کمک ارزیابی
وقتی در کلام و رفتار به همسرمان نشان میدهیم که قابل اعتماد است یاوقتی او را بابت عملکردش تشویق میکنیم، در واقع در حال حمایت از او هستیم.

حمایت با کمک دانش و اطلاعات
ارائه اطلاعات و پیشنهاد برای حل مسائل و مشکلات از نمونههای این نوع حمایت است. وقتی یکی از همسران با مشکلی روبه رو می شود ، همسر دیگر سعی میکند با دادن اطلاعات، نصیحت کردن یا پیشنهاد برخی راهکارها به او کمک کند. تلاش برای پیدا کردن اطلاعات مورد نیاز همسر از دیگر رفتارهایی است که در این مجموعه قرار میگیرد.

حمایت عینی و با کمک ابزارها
انجام دادن مسئولیتهای همسر به منظور کمک به او، در این دسته قرار میگیرد. به عنوان مثال در شرایطی که همیشه آشپزی با خانم بوده، شوهر برای این که او فرصت بیشتری برای حل و فصل کارهایش داشته باشد، غذا میپزد، حمایت عینی یا ابزاری انجام شده است.

حمایت عاطفی
حمایت عاطفی، ارائه راهکار نیست. حمایت عاطفی، رفتارهایی برای نمایش توجه، عشق و علاقه ما به دیگران است. متخصصان، گوش دادن فعال و همدلی را از ابزارهای مهم در این نوع حمایت میدانند. در کنار این دو مهارت، متخصصان پیشنهاد میدهند برای نمایش حمایت عاطفی نه فقط از کلام بلکه از رفتار هم استفاده کنید؛ دست همسرتان را بگیرید، برای او چای بریزید و زمانی که او از موضوعی ناراحت است، در کنار او بمانید.

حتماً باید حمایت عاطفی باشد؟
بسیاری از مردان ممکن است احساس کنند گله همسرشان در باره حمایت عاطفی منصفانه نیست زیرا درست است که شوهر دقیقا از همسرش حمایت عاطفی نداشته اما بالاخره حامی اوست و زن باید قدردان باشد. برای رابطه غنی بین زن و شوهر، نیاز است که هر دو نفر به هر چهار نوع حمایت اجتماعی توجه داشته باشند. در باره زنان مشخص شده است که پایین بودن حمایت عاطفی در کنار بالا بودن حمایت اطلاعاتی (ارائه راهکار از سوی شوهر) یکی از دلایل مهم در بروز دلخوری است.