حقوق زنان در کانادا از نظر کار و اشتغال چگونه است؟

بر طبق قانون اساسی کانادا زنان و مردان از نظر حقوق اجتماعی و … با یکدیگر برابر بوده و به واسطه ی قوانین حقوق بشر استانی و فدرال از تبعیض جنسیتی در مشاغل دولتی و خصوصی حمایت می شوند.

با اختلاف کمتر از ۱۰% زنان کانادایی کمی کمتر از مردان کار می کنند، اگر چه این اختلاف اگر بخواهیم در رابطه با کار تمام وقت و تمامی ساعات هفته صحبت کنیم کمی بیشتر دیده خواهد شد.

 

زنان در کانادا همچنان به طور چشمگیری به مشاغلی که در باور عموم زنانه محسوب می شوند مانند معلمی، پرستاری، پیشخدمتی و … مشغول هستند و در مشاغلی که همواره در طول تاریخ به عنوان شغل های مردانه از آنان نام برده شده مانند ساخت و ساز، تجارت و … کمتر فعالیت دارند.

از آنجایی که در این مشاغل طبق باور جامعه حقوق زنان کمتر از مردان بوده است شکایات مربوط به اختلاف و شکاف حقوق پرداختی توسط زنان همچنان وجود دارد.

طبق برنامه ی بیمه ی اشتغال کانادا زنان این حق را دارند که در حین بارداری و پس از آن حداکثر ۱۲ ماه مرخصی گرفته و اعمال تبعیض و مجازات برای زنان به دلیل باردار بودن خلاف مقررات است.

بر طبق نظرسنجی هایی که انجام شده است اکثریت زنان کانادایی اعتقاد دارند که هنوز زنان و مردان در این کشور به طور کامل با یکدیگر برابر نیستند و نگرش های جنسیتی را دلیلی برای عقب نگه داشتن زنان در زمینه های مختلف به خصوص در رهبری، تجارت، سیاست و … می دانند. آن ها معتقدند این مساله بدان معناست آن ها از دید جامعه همچون مردان قابل اعتماد، شایسته و باهوش در نظر گرفته نمی شوند.

این طور که به نظر می رسد در کانادا مردان همچنان به طور نابرابری در مشاغلی مانند مدیرعامل، رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور و سازمان های بزرگ به کار گرفته می شوند و هر ساله بسیاری از زنان کانادایی پرونده های حقوقی خود را مبنی بر تبعیض جنسیتی توسط کارفرمایان، دولت یا مشاغل خصوصی مطرح می کنند.