Day: 14 June 2022

Posted in Popular

از دورهمی های خانوادگی متنفرم

چرا در زمان های نزدیک به دورهمی های خانوادگی مثل روز شکرگزاری، من پر از ترس هستم. چرا اجتماعات خانوادگی برایم اینقدر آزاردهنده اند و از آنها متنفرم؟ اگر از رویدادهای خانوادگی می ترسید، تنها نیستید. دور هم جمع شدن…

Continue Reading