Day: 16 June 2022

Posted in Popular

آیا رنگ مورد علاقه شما، خصوصیات شخصیتی شما را نشان می دهد؟

برای هزاران سال، مردم تلاش کرده‌اند، ویژگی‌های شخصیتی پنهان را، از طریق ویژگی‌های به ظاهر نامرتبط کشف کنند. دست خط فرد، برآمدگی روی جمجمه، یا چینش ستارگان و سیارات در زمان تولد. ما که روانشناسان رنگ تجربی بوده ایم، بیشتر…

Continue Reading
Posted in Popular

ناخن های من به کمک نیاز دارند

من هرگز ناخن های محکم و سالمی نداشته ام. آنها به راحتی خم می شوند و می شکنند و لاک ناخن را بی معنی می کنند. آیا من بعضی کارها را اشتباه انجام می دهم؟  ناخن‌های ضعیف و شکننده یا…

Continue Reading
Posted in Popular

آیا باید در مورد بدخوابی شبانه ام نگران باشم؟

چرا هر شب ساعت 3 صبح از خواب بیدار می شوم و برای داشتن خوابی خوب چه کاری می توانم انجام دهم؟ بدون شک، خواب یک نیاز اساسی انسان است، درست مانند خوردن و آشامیدن. اما از هر دو بزرگسال…

Continue Reading