دانشمندان اولین حیوان در جهان که برای زندگی نیازی به اکسیژن ندارد را، پیدا کرده اند

محققان بین المللی اولین حیوانی که برای زندگی نیازی به اکسیژن ندارد را کشف کردند.

این ارگانیسم، انگلی به نام Henneguya salminicola که از فاصله دور با مرجان ها و چتر دریایی ارتباط دارد، در بافت بدن ماهی سالمون زندگی می کند و برای زنده ماندن بدون نیاز به اکسیژن، تکامل یافته است.

Dorothee Huchon محقق اصلی این تحقیق و استاد دانشگاه تل آویو گفت، تکامل می‌تواند در جهت‌های عجیبی پیش برود. تنفس هوازی منبع اصلی انرژی است، اما ما موجودی را پیدا کردیم که این مسیر حیاتی را رها کرده است.

این تحقیق که در مجله Proceedings of the National Academy of Sciences منتشر شد، نشان داد، این حیوان با حذف کامل ژنوم میتوکندری خود سازگار شده است.

میتوکندری برای ایجاد انرژی ضروری است و عدم وجود آن در این انگل 10 سلولی نشان می دهد، حیوان اکسیژن تنفس نمی کند.

محققان دریافتند این ارگانیسم نه تنها ژنوم میتوکندری، بلکه بسیاری از ژن های هسته ای خود را که در رونویسی و تکثیر ژنوم دخیل هستند، از دست داده است.

Stephen Atkinson یکی از نویسندگان تحقیق و همکار پژوهشی در دانشگاه ایالتی Oregon گفت، این حیوان در عوض، مواد مغذی آماده را از ماهی آزاد می‌دزدد.

Atkinson گفت: این انگل با از دست دادن ژنوم، با عدم نیاز به کپی کردن ژن‌ها برای چیزهایی که دیگر نیازی ندارد، در مصرف انرژی صرفه‌جویی می‌کند.

این انگل کیست های سفید کوچکی را در بافت بدن ماهی سالمون تشکیل می دهد، که به گفته محققان احتمالاً به ماهی آسیب نمی رساند و انسان را مبتلا نمی کند.

محققان هنوز مطمئن نیستند که ارگانیسم چگونه انرژی تولید می کند. Huchon پیشنهاد کرده، ممکن است از میزبان خود انرژی می گیرد یا با تکنیک تنفسی که شامل اکسیژن نمی شود، مشابه موجودات بی هوازی زندگی می کند.

این کشف پیشگامانه برای تحقیقات تکاملی قابل توجه است.

 

Huchon گفت: به طور كلي تصور مي‌شود در طي تكامل، موجودات پيچيده‌تر و پيچيده‌تر مي‌شوند و موجودات ساده تك سلولي يا كم سلولي اجداد موجودات پيچيده هستند.

اما این انگل به صورت معکوس تکامل یافته است، ژن های غیر ضروری را از بین برده و به یک موجود ساده تر تبدیل شده است.

Atkinson گفت، او و تیم محققان انتظار دارند حتی گونه های بیشتری از حیوانات را کشف کنند که بدون اکسیژن زنده می مانند.

Hope you enjoyed this article, please also be sure to follow our friends

Meta Marketing | Daneshmand Magazine | Salam Vancouver Magazine | Salam LAX | Salam 118 | Pars Handyman | IRACA Group Construction | Sienna Renovations | Century Cabinets | Century Cuts | Broadway Cabinets | Doctor Home Inspections | Concord Home Inspections | Concord Solar | Concord Marketing |