دانشگاه بریتیش کلمبیا در میان ده دانشگاه برتر دنیا 

آخرین رتبه بندی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی جهان بر اساس معیار ثبات و توسعه پایدار منتشر شد و در این فهرست دانشگاه بریتیش کلمبیا در رتبه ی دوم کانادا و رتبه ی چهارم دنیا قرار گرفت. در این رتبه بندی دانشگاه تورنتو در صدر دانشگاه های دنیا قرار گرفت. در رتبه بندی دیگری که بر اساس معیار قابلیت جذب در بازار کار منتشر شد، هیچ یک از دانشگاه های کانادا در میان 20 دانشگاه نخست جهان قرار نگرفتند. 

 

 

Call Now Button